Ethan Tremblay

ዩክሬን ውስጥ CEI መካከል SBC ስብሰባ - የቁማር ቴክኖሎጂ ቀጣዩ የዓለም ማዕከል
2021-10-08

ዩክሬን ውስጥ CEI መካከል SBC ስብሰባ - የቁማር ቴክኖሎጂ ቀጣዩ የዓለም ማዕከል

በሚቀጥሉት ወራት የኤስቢሲ የሲአይኤስ ሰሚት፣ በፓሪማች የቀረበው፣ የዩክሬንን አቅም ለቀጣዩ ዋና አለም አቀፍ የቁርጠኝነት ቴክኖሎጂ እና ቁማር ለማሳየት ተቋቋመ።